Contact

Bezoek- en postadres: Nekkerweg 67a, 1461 LE Zuidoostbeemster
Telefoonnummer: 06-23746371
E-mail beemsterarboretum@gmail.com
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting het Beemster Arboretum
Statutaire zetel: Beemster
Datum akte van oprichting: 17-mei 1993
RSIN: 802036247
KvK nummer: 41236001

Het arboretum is iedere dag opengesteld voor iedere belangstellende van 9.00 uur tot zonsondergang.

Bereikbaarheid
Het arboretum ligt aan de Nekkerweg 67A, nabij Zuidoostbeemster, 200 meter ten noorden van de kruising Zuiderweg-Nekkerweg.

Met de auto: neem bij de A7 afrit 5 en aan het einde van de afslag linksaf (navigatie uitzetten!), 300 meter doorrijden tot de eerste afslag naar links bij de wegwijzer Zuidoostbeemster. Deze weg, de Zuiderweg, ongeveer 1200 meter volgen tot de kruising met de Nekkerweg, daar rechts en vervolgens 200 meter tot het derde pand links. Parkeren kan aan de Nekkerweg.

Met bus 129: vanuit Purmerend halte Zuiderweg en vanuit Alkmaar halte Nekkerweg.

 

Stichting Beemster Arboretum
Het arboretum is ondergebracht in een stichting ten algemene nutte (ANBI-status) om de toekomst van de waardevolle collectie veilig te stellen. Het bestuur bestaat uit:

 Dhr. Klaas Laan Bestuurslid
 Dhr. Hans Engberts Bestuurslid
Dhr. Ted van ’t Hek Penningmeester
Dhr. Bram Engberts* Bestuurslid
 Mw. Marijke Völlmar Bestuurslid

*Naast bestuurslid, bekleedt Bram Engberts sinds april 2014 ook de functie van dagelijks beheerder. Voor deze werkzaamheden ontvangt de beheerder een uurvergoeding. De bestuursleden hebben in 2016/2017 geen vrijwilligers- of vergadervergoedingen ontvangen.

 

Uw steun
Wilt u het voortbestaan van het Beemster Arboretum een handje helpen? Donaties zijn zeer welkom op IBAN NL16 ABNA 05 790 626 27 t.n.v. Stichting Het Beemster Arboretum o.v.v. “donatie”.

 

Beleidsplan 2017

  • het in goede staat onderhouden van de huidige verzameling bomen en struiken;
  • het vergroten van de zichtbaarheid van Het Beemster Arboretum door diverse marketing-activiteiten;
  • het waarborgen van een gezonde financiële positie door het aanhouden van een conservatieve belegging van het vermogen en het aantrekken van (betalende) bezoekers en schenkingen.

 

Jaarverslag 2016
In 2016 is er om en rond het Arboretum weer veel gebeurd.

Qua beleggingen is reeds in 2015 het overgrote deel van het liquide eigen vermogen omgezet naar een beleggingsfonds bij Staalbankiers. Voorheen werd nog belegd in individuele aandelenfondsen, maar deze wijze van beleggen werd te risicovol geacht. Ultimo 2016 is Staalbankiers overgenomen door Van Lanschot en inmiddels is deze overgang in goede orde afgerond. Een deel van de beleggingen (ca. € 65.000) is in 2016 liquide gemaakt ten behoeve van de gedeeltelijke aankoop van het woonhuis gelegen op het Arboretum.

Deze woning is voor het overgrote deel geschonken door de eigenares, maar op de woning rustte nog een gedeeltelijke hypothecaire lening die bij de overgang naar het Arboretum is afgelost. Daarbij is de woning gerenoveerd, waarna de beheerder zijn intrek in deze dienstwoning heeft genomen. De Stichting heeft zich in deze financiële en fiscale zaken laten adviseren door BDO en Abma Schreurs.

Ook is in 2016 verder vorm gegeven aan het vergroten van de zichtbaarheid van het Beemster Arboretum. Zo is voor de 2e keer deelgenomen aan de Beemster Open Dag, waarbij enkele honderden geïnteresseerden zijn ontvangen en rondgeleid op het Arboretum. Steeds meer groepen weten daarbij, voor een rondleiding of een bijeenkomst, het Beemster Arboretum te vinden en het Arboretum is in 2016 ook meermaals in de lokale media verschenen. Een positieve ontwikkeling.

Tot slot is vermeldenswaardig dat in 2015 een samenwerking is opgezet die ook in 2016 (en 2017) doorloopt, met Baanstede Groen en het Clusius College, waarbij het Arboretum zgn. Werk-Ervarings-Plek team faciliteert. Op het Arboretum kunnen mensen “leren werken” en diverse deelcertificaten verkrijgen die hen helpen bij het vinden van aansluiting met de arbeidsmarkt.

 

Financiële verantwoording 2016 en vrijwilligersvergoedingen
Conform de in 2015 uitgesproken intentie, zijn in 2016 de vrijwilligers- en vergadervergoedingen weer naar nul gebracht. De beheerder is daarbij in het 4e kwartaal van 2016 in dienst getreden van het Arboretum (middels een parttime dienstverband) tegen een salarisvergoeding o.b.v. een 40-urig dienstverband van € 2.400 p/maand.

Jaarrekening 2016
Activa
Gronden en terreinen € 684.557
Effecten en participaties € 313.111
Machines en inventaris € 7.000
Liquide middelen € 9.974
Totaal € 1.014.642
Passiva
Stichtingskapitaal € 458
Reserve en eigen vermogen € 1.009.868
Reservering en crediteuren € 4.316
Totaal € 1.014.642

Jaarrekening 2016 – vervolg

Winst uit effecten                                    € 19.262,00
Winst uit overige activiteiten             €    2.556,00

Exploitatiekosten                                   € 11.868,35
Genormaliseerd resultaat                  €    9.984,65

Schenking 2016                                      € 379.000,00
Kosten verbonden aan schenking  € 30.820,70

Jaarresultaat 2016                                 € 358.163,95

 

Links
SNP
YouTube
Vroege Vogels uitzending
Radio 4 uitzending: Pakes Beemster Arboretum